Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

PhilipPhoto.nl, gevestigd in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.philipphoto.nl
reactie@philipphoto.nl
www.facebook.com/philipphoto.nl

Persoonsgegevens die PhilipPhoto.nl verwerkt
PhilipPhoto.nl verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Ook verwerk ik foto’s die ik maak tijdens evenementen.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik, indien nodig, verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Je account op social media
– Geboortedatum (want als je jonger bent dan 18 vraag ik ook je ouders om toestemming)
– Foto’s
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die PhilipPhoto.nl verwerkt
PhilipPhoto.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via reactie@philipphoto.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag PhilipPhoto.nl persoonsgegevens verwerkt
PhilipPhoto.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch, per e-mail of via social media contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
– Om jouw betaling af te kunnen handelen
– In het geval van evenementen is het ondoenlijk om alle mensen die in beeld komen schriftelijk om toestemming te vragen. Daarom is er in de AVG een uitzondering gemaakt, de journalistieke exceptie. Van deze uitzondering maak ik gebruik.

Geautomatiseerde besluitvorming
PhilipPhoto.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

PhilipPhoto.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
– Je contactgegevens komen bij mij binnen doordat je zelf contact met mij opneemt via het contactformulier op www.philipphoto.nl, via e-mail of via social media. Het contactformulier en e-mail komen bij mij binnen per e-mail (Google Mail). Op social media ben ik alleen actief op Facebook, dus in dat geval komen je gegevens ook binnen via Facebook. Verdere benodigde gegevens komen voort uit het contact dat we via e-mail of Facebook hebben, en worden dus ook via e-mail of Facebook verstrekt. Dit vervolg-contact kan ook telefonisch of via WhatsApp verlopen.
– Voor offertes en facturen gebruik ik MS Word en voor de boekhouding gebruik ik MS Excel. In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.
– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden met WeTransfer en opgeslagen op een NAS. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.philipphoto.nl en/of social media als Facebook. Via een papieren toestemmingsformulier kun je wel of geen toestemming hiervoor geven. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing. Deze papieren worden bewaard in een kast die niet toegankelijk is voor derden.
– Foto’s die gemaakt worden tijden evenementen kunnen gedeeld worden op www.philipphoto.nl en/of social media als Facebook. Daarnaast kunnen ze ook geplaatst worden in mijn account op www.oypo.nl.

Hoe lang PhilipPhoto.nl persoonsgegevens bewaart
– Contactgegevens: PhilipPhoto.nl bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een e-mailadres is via Google Mail in theorie nog wel terug te vinden zolang als Google Mail het adres bewaard. Ik zoek adressen alleen actief op als dit strikt nodig is.
– In jouw opdracht gemaakte foto’s bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen.
– Foto’s gemaakt tijdens evenementen bewaar ik totdat je mij verzoekt deze te verwijderen. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
PhilipPhoto.nl verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies die PhilipPhoto.nl gebruikt
PhilipPhoto.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die PhilipPhoto.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan PhilipPhoto.nl hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PhilipPhoto.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar reactie@philipphoto.nl. Ook kun je dit verzoek indienen via het contactformulier op www.philipphoto.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek.

PhilipPhoto.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe PhilipPhoto.nl persoonsgegevens beveiligt
PhilipPhoto.nlneemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via reactie@philipphoto.nl of via het contactformulier op www.philipphoto.nl.